Rozporządzenie w sprawie kosztów nadzoru ubezpieczeniowego

Dodano: 31-08-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 30 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz.U. z 30 sierpnia 2016 r., poz. 1363).

Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat z tytułu nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością reasekuracyjną oraz działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz sposób pokrywania z tych wpłat kosztów nadzoru ubezpieczeniowego oraz udziału w kosztach nadzoru.

Do rozporządzenia dołączono wzór deklaracji zakładu ubezpieczeń o wniesionych wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Treść Rozporządzenia do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz