Rozporządzenie Prezesa RM ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru

Dodano: 22-02-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Dziennik Ustaw z dnia 21 lutego 2019 r., poz. 334

Rozporządzenie określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością reasekuracyjną oraz działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz sposób pokrywania z tych wpłat kosztów nadzoru ubezpieczeniowego oraz udziału w kosztach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 i 2243).

Pliki do pobrania

wstecz