Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r.

Dodano: 18-11-2014
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 6 października 2014 r.

Rozporządzenie określa jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. W Rozporządzeniu został wskazany katalog dokumentów, które muszą dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 8 października 2014 r.

Pliki do pobrania

wstecz