Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r.

Dodano: 18-11-2014
Publikator: Dziennik Ustaw

Stan prawny na dzień 17 listopada 2014 r.

Rozporządzenie określa regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji; sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zwanego dalej, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń; zakres obowiązujących tematów egzaminu; sposób i tryb uznawania studiów wyższych; sposób i tryb zwalniania z egzaminu oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania. Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wprowadzonymi przez ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 18 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania

wstecz