Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dodano: 03-06-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2019 r., poz. 866

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz