Rozporządzenie MF ws. przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego

Dodano: 29-04-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r., poz. 788

Rozporządzeniem przedłuża się do dnia 31 października 2019 r. termin złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym oraz wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Przedłużenie terminu stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 lipca 2019 r.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz