Rozporządzenie MF ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji

Dodano: 02-01-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru

Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2018 r., poz. 2467

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych, w tym uzyskiwania dostępu do rejestru;

2) sposób współpracy Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie dotyczącym udzielania informacji określonych w art. 52 ust. 6 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;

3) sposób udostępniania informacji z rejestru.

Rozporządzenie co do zasady wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r. Wyjątek stanowią art. 7 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 dot. składania wniosku o udzielenie informacji z rejestru na formularzu elektronicznym udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru.

Pliki do pobrania

wstecz