Rozporządzenie MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Dodano: 30-04-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

Dziennik Ustaw z dnia 29 kwietnia 2019 r., poz. 804

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz