Protokół z kwietnia 2006 r.

Dodano: 07-03-2008
Publikator: CEIOPS Sygnatura: CEIOPS-DOC-02/06

Protokół z kwietnia 2006 r. dotyczący współpracy właściwych władz Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Protokół określa warunki porozumienia, jakie zawierają właściwe władze w celu podjęcia współpracy i wymiany informacji, aby zapewnić skuteczny nadzór nad pośrednikami i umożliwić im dokonywanie pojedynczej rejestracji w Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

wstecz