Obwieszczenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Dodano: 16-07-2021
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2021 r., poz. 1294

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 1085), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 845).

Pliki do pobrania

wstecz