Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Dodano: 21-12-2016
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 20 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 20 grudnia 2016 r., poz. 2077).

Ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450) uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 listopada 2016 r. Nie obejmuje jednak odnośnika nr 1 oraz art. 504 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) oraz art. 71, art. 74 i art. 77 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893).

Treść Obwieszczenia do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz