Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 06-07-2020
Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 1180

W dniu 2 lipca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wprowadza nowe zasady nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami, między innymi mechanizm pozwalający organowi nadzoru na nakładanie na zagraniczne zakłady ubezpieczeń określonych kar w przypadku niewypłacenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC w ustawowym terminie lub niedopełnienia obowiązku informacyjnego względem uprawnionych do odszkodowania.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 17 lipca 2020 r.

wstecz