Jednolity tekst rozporządzenia MF ws. tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

Dodano: 08-07-2021
Publikator: Sygnatura: Dziennik Ustaw z dnia 7 lipca 2021 r., poz. 1238
Kategorie :

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

Dziennik Ustaw z dnia 7 lipca 2021 r., poz. 1238

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. poz. 687);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2021 r. poz. 51).

wstecz