Interpelacja ws. zmian dotyczących ubezpieczeń upraw rolnych: powinien powstać produkt obejmujący wszystkie ryzyka

Dodano: 09-07-2019

W interpelacji nr 32251 skierowanej do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian dotyczących ubezpieczeń upraw rolnych zaproponowano wprowadzenie ubezpieczenia rolniczego, które będzie zapewniało ochronę od wszystkich zdarzeń losowych.

W interpelacji odwołano się do strat poniesionych przez rolników wskutek ulew, jakie wystąpiły w południowo-wschodniej Polsce kilka miesięcy temu. Producenci rolni, jak informuje autor interpelacji, skarżą się na ułomności systemu ubezpieczeń upraw rolnych, zwłaszcza w aspekcie ochrony przed żywiołem wody. Wskazują, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia upraw istnieje szereg niekorzystnych zapisów, które, ich zdaniem, pozwalają towarzystwom ubezpieczeń na uchylanie się od wypłaty odszkodowań bądź uniemożliwiają rolnikom zawarcie umów ubezpieczenia.

W związku z powyższym przedstawiono w interpelacji kilka propozycji poprawy systemu ubezpieczeń rolniczych. Wśród nich zawarto m.in. stworzenie jednej polisy ubezpieczeniowej, która będzie obejmowała wszystkie zdarzenia losowe. Jak wyjaśniono takie rozwiązanie uniemożliwi uchylanie się zakładów ubezpieczeń od wypłaty odszkodowań – „obecnie towarzystwa stosują szereg definicji i podziałów, które w absurdalny sposób rozróżniają np. pochodzenie wód (powódź, deszcz nawalny, zastoiny) w celu niewypłacenia rolnikom należnego odszkodowania”, podkreślono w interpelacji.

Ponadto, wskazano na potrzebę likwidacji okresu karencji oraz wykluczenia możliwości odmowy zawarcia umowy przez zakład ubezpieczeń ze względu na położenie działki w okolicy zwiększonego ryzyka.

wstecz