Dyrektywa nr 73/240/EWG Rady Unii Europejskiej

Dodano: 18-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W dniu 24 lipca 1973 r. Rada Wspólnot Europejskich przyjęła Dyrektywę nr 73/240/EWG. Celem dyrektywy było zniesienie ograniczeń swobody przedsiębiorczości w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie. Przyjęcie Dyrektywy stanowiło przejaw realizacji tzw. ogólnego programu znoszenia ograniczeń swobody podejmowania działalności gospodarczej, zgodnie z którym zniesienie ograniczeń w zakresie zakładania agencji i oddziałów w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich zależy od koordynacji warunków podejmowania i prowadzenia takiej działalności.

Pliki do pobrania

wstecz