Dyrektywa nr 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Dodano: 21-08-2014
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w dniu 9 grudnia 2002 r. przyjęły dyrektywę nr 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dyrektywa została wydana z uwagi na fakt, że pośrednicy ubezpieczeniowi oraz reasekuracyjni odgrywają główną rolę w rozpowszechnianiu produktów ubezpieczenia i reasekuracji we Wspólnocie oraz w celu uproszczenia wykonywania swobody przedsiębiorczości i swobody świadczeni usług przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów. W dyrektywie wskazano, że koordynacja przepisów krajowych w sprawie wymogów zawodowych i rejestracji osób podejmujących i prowadzących działalność w dziedzinie pośrednictwa ubezpieczeniowego może przyczynić się zarówno do wprowadzenia jednolitego rynku usług finansowych, jak i do poprawienia ochrony konsumentów w tym zakresie.

Pliki do pobrania

wstecz