Obwieszczenie ws. aktualnego progu unijnego

Publikator: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 20 grudnia 2021 r., poz. 1191
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji
Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Publikator: Dziennik Ustaw
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Od stycznia 2022 roku czeka na nas wiele zmian.
Czytaj więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Publikator: Ministerstwo Finansów
10 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych. Efektem tych rozwiązań są pozytywne skutki dla sektora finansowego.
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Publikator: Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2021 r., poz. 1298
Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2021 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    97