Czy pracodawca może pozyskiwać dane o nałogach pracowników? Relacja ze szkolenia: Jak RODO wpłynie na pracodawców?

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 23-02-2018

W dniu 21 lutego br. odbyło się szkolenie o zmianach w prawie pracy w związku z wejściem w życie przepisów RODO. Warsztat poprowadzili eksperci praktyki prawa pracy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI – adw. Edyta Defańska-Czujko i adw. Magdalena Sudoł.

W trakcie szkolenia zostały poruszone istotne kwestie w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych i kandydujących na stanowiska w zakładach pracy.

Trenerzy wyjaśnili m.in. podstawowe pojęcia używane w prawie ochrony danych osobowych. Również szczegółowo został omówiony proces przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji według nowych, projektowanych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, z praktycznym wskazaniem, jakie dane można zbierać od kandydatów, jak spełnić wymóg uzyskania zgody na ich przetwarzanie oraz jakie obowiązki informacyjne muszą spełnić podmioty zatrudniające w związku z administrowaniem zbiorów danych osobowych.

Także zostało szeroko przedstawione nowe prawo do bycia zapomnianym wraz z kazusami, jak należy je realizować oraz przy spełnieniu jakich warunków. Również został zaprezentowany system sankcji za uchybienia w stosowaniu przepisów RODO oraz inne środki ochrony prawnej.

Wiele dyskusji i pytań wzbudziły również kwestie przetwarzania danych biometrycznych pracowników, w tym stosowanie monitoringu w zakładzie pracy. W materiałach szkoleniowych uczestnicy warsztatu otrzymali opracowane przez trenerów przykłady klauzul zgodnych z RODO.   

wstecz