25 marca 2020 r. - Banking Tech & Security

Dodano: 27-02-2020

Bankowość jest jednym z sektorów najbardziej zaawansowanych w użytkowaniu i wdrażaniu nowych technologii. Dzięki rozwojowi Internetu, technologii mobilnych i globalnych systemów informatycznych nastąpił wzrost znaczenia bankowości niezależnej od stref czasowych, położenia geograficznego i kanałów dostępu. Wprowadzanie innowacji w tym zakresie niesie ze sobą jednak szereg zagrożeń, a utrzymanie cyberbezpieczeństwa stało się więc dla instytucji bankowych koniecznością.

Podczas konferencji „Banking Tech & Security” zostaną omówione najnowsze trendy w zakresie technologii oraz zabezpieczeń dla sektora bankowego, jak również aspekty prawne na poziomie krajowym i jak europejskim.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. zagadnienia jak:

  • trwały nośnik przy zastosowaniu blockchaina publicznego
  • fraudy związane z atakami na klientów bankowości, sposoby minimalizacji ryzyk
  • ryzyko koncentracji dostawców rozwiązań chmurowych a stanowisko EBA i KNF
  • AI w bankowości
  • odpowiedzialność banku za cyberbezpieczeństwo na tle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów podmiotów sektora bankowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz na stronie: http://bankingtech.pl/#rejestracja

Więcej informacji pod adresem: http://bankingtech.pl/

wstecz