20 listopada: Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - jak skutecznie przygotować się do kontroli KNF?

Dodano: 30-10-2019
Publikator: Szkoła Ubezpieczeń beinsured, Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Podczas XI Kongresu Bancassurance przedstawiciel KNF zapowiedział rozpoczęcie już w przyszłym roku kontroli u dystrybutorów ubezpieczeń, w tym agentów i multiagentów. Jak wskazano, nie jest wykluczone, że postępowania zakończą się nałożeniem sankcji.

W odpowiedzi na zapowiedź organu nadzoru eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI już 20 listopada br. przeprowadzą szkolenie „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - jak skutecznie przygotować się do kontroli KNF?”

Więcej o warsztacie pod linkiem i w nagraniu poniżej.
 

Film dostępny w serwisie YouTube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=O25Ywe-FfZU

 

AGENDA


 

1. Co może podlegać kontroli KNF w zakresie dystrybucji ubezpieczeń – główne obszary zainteresowania organu nadzoru m.in.:

  • dokumentacja związana ze statusem agenta/brokera
  • umowy agencyjne, umowy brokerskie z klientami, pełnomocnictwa
  • regulacje dot. wynagradzania, postanowienia umów agencyjnych i porozumień kurtażowych
  • udokumentowany proces dystrybucji ubezpieczeń: APK, obowiązek informacyjny
  • regulacje dot. zarządzania konfliktem interesów
  • procedury reklamacyjne, dokumentacja złożonych reklamacji/skarg
  • proces zatwierdzania produktu

2. Prawa kontrolowanego w trakcie kontroli

3. Jakie elementy mogą podlegać sprawdzeniu przez KNF w toku czynności kontrolnych?

4. Protokół kontroli – na co zwrócić uwagę, jak reagować?

5. Wynik kontroli - możliwe działania i sankcje ze strony KNF

 


 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

        20 listopada 2019 r.     9:30-13:30

 

        Dago Centrum     ul. Rondo ONZ 1, Warszawa

 

        Rejestracja zgłoszeń:     

 

        Koszt***:     850 zł (+VAT) / 750 zł** (+VAT)

 

** Subskrybenci beinsured z płatnym dostępem

*** W przypadku odwołania obecności 2 tygodnie przed terminem szkolenia – zwrot 50% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia.

wstecz