11 kwietnia 2018 r. - REKLAMACJE I ADR: Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń

Dodano: 09-03-2018
Publikator: Szkoła Ubezpieczeń beinsured, Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „REKLAMACJE i ADR: Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń”. Warsztat Szkoły Ubezpieczeń beinsured poprowadzą eksperci prawa ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.
 

W trakcie szkolenia wystąpi również Urszula Szpak, specjalista z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego.  

Urszula Szpak jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi postępowania pozasądowe w biurze Rzecznika Finansowego oraz występuje w roli mediatora w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Polubownym przy KNF. Specjalizuje się w sporach dotyczących ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń osobowych, majątkowych oraz ubezpieczeń na życie z UFK, a także z obszaru bankowości.

 

wstecz