Zmiany w gwarancjach depozytów

Dodano: 24-10-2016

W dniu 9 października 2016 r. weszła w życie ustawa dotycząca funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowy akt prawny narzuca na instytucje bankowe m. in. obowiązek informowania swoich obecnych jak i potencjalnych klientów o zasadach gwarancji depozytów. Taki obowiązek muszą spełnić przynajmniej raz w roku w przypadku stałych klientów oraz udostępnić odpowiedni arkusz z danymi wszystkim, którzy chcą zawrzeć umowę rachunku z bankiem.

Ustawa narzuca specjalne traktowanie niektórych typów środków zgromadzonych na rachunku. Wśród nich znalazły się: środki z wypłaty z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, środki z wypłaty ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku, środki z wypłaty odprawy gwarantowanej, emerytalnej lub rentowej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz