Zastępca GIODO o reformie ochrony danych osobowych

Dodano: 14-10-2016
Kategorie :

W dniach 10-12 października 2016 r. w Katowicach odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednym z poruszanych tematów było bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie – podaje GIODO.

W jednej z sesji „Jak zadbać o bezpieczeństwo biznesu?” brał udział minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przedstawił on główne założenia europejskiej reformy ochrony danych osobowych oraz jej konsekwencje dla sektora biznesu. Poza tym omówiono między innymi takie zagadnienia jak:

  • ekspansja polskiego biznesu w niespokojnych warunkach geopolitycznych,
  • korzyści z wymiany doświadczeń związanych z cyberprzestępczością w ramach organizacji branżowych,
  • starzejąca się infrastruktura a nowe technologie przetwarzania informacji – monitoring, funkcjonowanie poczty elektronicznej i korzystanie z sieci Internet,
  • złośliwe oprogramowania, wirusy oraz ataki hakerów – czy to jedyne zagrożenia jakich obawiają się przedsiębiorcy z sektora MŚP? Ubezpieczenia od cyberzagrożeń.

Andrzej Lewiński podczas swojego wystąpienia, zwrócił uwagę, że choć nowego systemu ochrony danych osobowych ustanowionego przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych zacznie być stosowane od maja 2018 r., to już dziś należy przygotowywać się do jego wdrożenia. Wskazał również, iż skala tych zmian jest bardzo duża, a wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw – istotny.

Zastępca GIODO, wskazał również, że rozporządzenie, wprowadzając liczne nowe rozwiązania, jak np. prawo do przenoszenia danych, obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych czy nowy sposób dopełniania obowiązku informacyjnego, ciężar odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem przenosi na administratorów danych. Zwrócił również uwagę, iż na tych, którzy nie będą przestrzegać obowiązującego prawa, GIODO będzie mógł nałożyć wysokie kary finansowe.

– Świadomość, że za niewłaściwe przetwarzanie danych można zapłacić bardzo wysoką karę będzie mobilizowała do większej dbałości o nie i myślę, że to rozwiązanie dobrze się sprawdzi – powiedział minister Lewiński.

Tagi: giodo
wstecz