Zapytanie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie telemarketingu bez zgody abonenta

Autor: Dominik Pytlak

Dodano: 04-09-2018

Do Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 sierpnia 2018 roku wpłynęło zapytanie nr 7877 autorstwa Mirosławy Nykiel. Dotyczy ona praktyki telemarketingu bez zgody abonenta. Autorka zwraca uwagę na fakt, że mimo obowiązywania przepisów zabraniających wykonywania telefonów w celach marketingu bezpośredniego bez zgody abonenta, to takie zjawisko wciąż ma się dobrze w polskiej rzeczywistości. Zauważa, że odkąd wprowadzono wspomniane regulacje, nałożono jedynie dwie kary za takie praktyki – co według posłanki Nykiel związane jest z nieskutecznością przepisów, ale także z niewielkim odsetkiem osób zgłaszających prowadzenie telemarketingu bez zgody abonenta do stosownych organów – w I półroczu 2018 r. takich skarg było zaledwie 68.

W zapytaniu postawiono następujące pytania:

  1. Z czego wynika tak niska liczba kar nałożonych na firmy telemarketingowe, które naruszają obowiązujące przepisy?
  2. Czy wg ministerstwa istniejące regulacje skutecznie odstraszają przed nielegalnymi praktykami?
  3. Czy wg ministerstwa wiedza Polaków odnośnie do możliwości zgłaszania takich naruszeń jest wystarczająca?

W tym miejscu warto zauważyć, że wbrew powszechnej opinii telemarketing nie został ograniczony przez wprowadzenie 25 maja br. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie reguluje jedynie sytuację, gdy telemarketer dzwoni, mimo że abonent wyraził sprzeciw. W takim scenariuszu podmioty zajmujące się telemarketingiem wykorzystują RODO jako miecz obosieczny, który paradoksalnie pomaga im uniknąć odpowiedzialności. Dzwoniący telemarketer twierdzi bowiem, ze nie jest administratorem danych osobowych abonenta ani ich nie przetwarza, ponieważ numery osób, pod które dzwoni podaje mu inna firma – on sam jedynie wykonuje połączenie. Z kolei na prośbę podania danych tej firmy odmawia, powołując się na ochronę danych osobowych w ramach RODO. Aby uzyskać takie informacje trzeba wówczas udowodnić w formie pisemnej (np. mailem do agencji telemarketingowej), że jest się właścicielem numeru, pod który dzwoniono. Takie postępowanie jest uciążliwe, zatem wielu abonentów rezygnuje z dochodzenia swoich praw i odpuszcza, a  telemarketerzy działają dalej.

Zjawisko praktykowania telemarketingu bez zgody abonenta można zgłosić w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Jednym ze sposobów jest na przykład skorzystanie z formularza internetowego umieszczonego na stronie internetowej uke.gov.pl.

wstecz