Zapytanie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie telemarketingu bez zgody abonenta

Autor: Dominik Pytlak

Dodano: 04-09-2018

Do Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 sierpnia 2018 roku wpłynęło zapytanie nr 7877 autorstwa Mirosławy Nykiel. Dotyczy ona praktyki telemarketingu bez zgody abonenta. Autorka zwraca uwagę na fakt, że mimo obowiązywania przepisów zabraniających wykonywania telefonów w celach marketingu bezpośredniego bez zgody abonenta, to takie zjawisko wciąż ma się dobrze w polskiej rzeczywistości. Zauważa, że odkąd wprowadzono wspomniane regulacje, nałożono jedynie dwie kary za takie praktyki – co według posłanki Nykiel związane jest z nieskutecznością przepisów, ale także z niewielkim odsetkiem osób zgłaszających prowadzenie telemarketingu bez zgody abonenta do stosownych organów – w I półroczu 2018 r. takich skarg było zaledwie 68.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz