Zakup maseczek dla pracowników nie jest finansowany ze środków ZFŚS

Dodano: 02-05-2020

Środki ZFŚS mają charakter celowy i mogą być przeznaczane wyłącznie na cele określone w ustawie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej u.z.f.ś.s.) fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz