UOKiK prowadzi postępowania dot. klauzul abuzywnych w umowach kredytowych

Dodano: 10-10-2019

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie ws. badania klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych, przekazał portal Parkiet.com. Postępowanie obejmuje umowy zawierane przez: Santander, BNP Paribas, Getin, Millennium, Pekao i PKO BP.

– UOKiK prowadzi postępowania, które m.in. dotyczą uznania za niedozwolone klauzul we wzorcach umów i aneksach kredytów odnoszących się do walut obcych. Banki naszym zdaniem nieprecyzyjnie określają sposób ustalania kursów walut obcych i powody ich zmiany – powiedziała red. parkiet.com Agnieszka Majchrzak z Biura Prasowego UOKiK.

Do tej pory zakończyło się jedno z postępowań, prowadzone w sprawie umów Deutsche Bank Polska. UOKiK uznał, że bank stosował niedozwolone zapisy umowne i nałożył na podmiot 7 mln zł kary. 

Urząd prowadzi też postępowanie dotyczące nakładania przez banki wysokich opłat za historię spłaty kredytu. W tej kwestii UOKiK skierował do 14 instytucji bankowych tzw. miękkie wystąpienie.

wstecz