UODO rozpoczyna kontrole w związku z RODO

Dodano: 04-10-2018

Rozpoczęcie stosowania RODO w Polsce dało organom nadzorczym możliwość prowadzenia kontroli, czy nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są prawidłowo wdrożone w spółkach.

Ze względu na brak okresu przejściowego podczas wprowadzania nowych regulacji, Urząd Ochrony Danych Osobowych wstrzymał się na kilka miesięcy z planowanymi kontrolami, by w ten sposób umożliwić spółkom dostosowanie się do nowych przepisów. Dotyczy to m.in. zasad monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z przepisami cel, zakres i sposób stosowania monitoringu muszą być określone w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu. Firmy, które w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie przystosowały się do nowych regulacji, mogą zostać ukarane przez UODO. Dodatkowo nie istnieje ogólny zapis określający zasady monitoringu zgodnego z rozporządzeniem. Użycie kamer w miejscu pracy może być stosowane w biurze pod warunkiem, że jest: to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy biurowej, czytamy w serwisie prawo.pl.

Rzecznik prasowy UODO podaje, że od 25 maja br. wpłynęło do Urzędu około 50 skarg na monitoring wizyjny. Większość dotyczyła monitoringu prowadzonego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także przedsiębiorców. Zdarzały się również skargi na osoby fizyczne, które np. zamontowały kamery na prywatnym balkonie i nielegalnie monitorują osiedle.

wstecz