RPO: możliwość korzystania z nieskażonego środowiska jest dobrem osobistym

Dodano: 09-08-2019

Mieszkaniec Rybnika wniósł apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach w procesie wytoczonym przeciwko Skarbowi Państwa za zanieczyszczone powietrze.

W omawianej sprawie mieszkaniec Rybnika wniósł w 2015 r. do sądu o 50 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych z powodu zanieczyszczenia powietrza w mieście. Pozwał Skarb Państwa - Ministra Środowiska oraz Ministra Energii. Rejonowy w Rybniku oddalił powództwo. Przyznał, że powietrze w mieście jest często zanieczyszczone, ale nie można tego uznać za naruszenie dobra osobistego w postaci zdrowia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł, aby Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił pozew mieszkańca Rybnika w tej sprawie, argumentując, że pozbawienie możliwości oddychania czystym powietrzem to naruszenie prawa do korzystania ze środowiska.

wstecz