Rada UE zatwierdziła przepisy zwiększające uprawnienia akcjonariuszy spółek

Dodano: 20-04-2017

W dniu 3 kwietnia 2017 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy zwiększające prawa udziałowców niektórych spółek giełdowych, w tym rozszerzające ich wpływ na wynagrodzenia dyrektorów. Jak już informowaliśmy za rozszerzeniem uprawnień akcjonariuszy spółek opowiedział się Parlament Europejski podczas marcowej sesji plenarnej (czytaj więcej: PE za zwiększeniem zaangażowania akcjonariuszy w zarządzanie spółkami). Celem zmian jest zapewnienie długotrwałego wzrostu i stałego rozwoju europejskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie zaangażowania akcjonariuszy spółek w ich zarządzanie. Do kompetencji właścicieli akcji będzie należeć m.in. wpływanie na ustalanie wysokości wynagrodzenia prezesów.

„Dzięki nowym regulacjom spółki będą w stanie łatwiej zidentyfikować swoich udziałowców, co nie tylko usprawni współpracę pomiędzy stronami, ale także ułatwi udziałowcom domaganie się swoich praw, w tym m.in. prawa do udziału i głosowania podczas walnych zgromadzeń. Z momentem wejścia przepisów w życie spółki będą zobowiązane poinformować akcjonariuszy o przysługujących im prawach. Dyrektywa wprowadza także nowe wymagania dotyczące przejrzystości. Po pierwsze spółki zobowiązane zostaną do ujawniania informacji o podatkach i subsydiach. Po drugie zarówno inwestorzy, jak i zarządzający będą musieli zadeklarować, w jaki sposób angażują swoich akcjonariuszy w działania spółki, lub tłumaczyć się, dlaczego tego nie robią” – podaje portal lex.pl.

Po formalnym zatwierdzeniu przepisów przez Radę UE, państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementację ich do swojego prawa krajowego.

wstecz