PUODO za rozszerzeniem katalogu podmiotów z dostępem do danych objętych tajemnicą bankową

Dodano: 16-12-2019
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował do Ministra Finansów wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej - zmiany art. 105 ustawy – Prawo bankowe. Prezes UODO chce dokonać rozszerzenia katalogu podmiotów, którym udzielane będą informacje objęte tajemnicą bankową, o akredytowany przez Prezesa UODO podmiot monitorujący, zgodnie z art. 41 RODO.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz