Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

Dodano: 06-02-2017
Kategorie :

W dniu 2 lutego 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 30 stycznia 2017 r. Celem ustawy, obok wdrożenia unijnych przepisów, jest poprawa rozwiązań prawnych w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów.

Projektowana ustawa stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Zgodnie z unijnym aktem nowe przepisy mają zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 1 stycznia 2018 r. Natomiast polski projektodawca jako datę wejścia w życie przyjął dzień 1 lipca 2018 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz