Projekt rekomendacji resortu pracy po przeglądzie emerytalnym przekazany do konsultacji

Dodano: 18-11-2016

PAP dotarła do projektu rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec października prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, przekazała minister Elżbiecie Rafalskiej Białą i Zieloną Księgę zawierającą główne wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych w okresie od czerwca do września br. 27 debat na temat systemu emerytalnego w Polsce.

Rządowy projekt podnosi, aby przeniesienie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Fundusz Rezerwy Demograficznej jeszcze raz poddać pod rozwagę. W opinii resortu, należy środki te zdeponować na subkontach w ZUS. W ocenie autorów rekomendacji, "propozycja ta realizuje zarówno potrzeby rynku finansowego: aktywa będą inwestowane nadal na giełdzie, jak i ubezpieczonych, których aktywa zgromadzone w OFE zostaną zapisane na subkontach w ZUS".

Przeczytaj cały artykuł
wstecz