Powstał arbitraż do spraw Systemu Oceny Agentów

Dodano: 18-08-2017

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jako organizacja samorządowa, skupiająca ponad 90 podmiotów z kilku branż sektora usług finansowych, jest adresatem postulatów dotyczących podnoszenia jakości usług świadczonych przez pośredników finansowych. W związku z tym powstał System Oceny Agenta (SOA), czyli kompleksowe rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Jest on efektem współpracy CRIF Services oraz KPF. Platforma dedykowana jest podmiotom prowadzącym działalność w oparciu o agencyjny model sprzedaży. Pozwala na kompleksową weryfikację wiarygodności agentów i kandydatów na agentów w oparciu o dane dotyczące historii ich współpracy z uczestnikami rynku, a w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów prawa (czytaj więcej: System Oceny Agentów – platforma zwiększająca bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego).

- Jednym z oczekiwań jest minimalizowanie ryzyka współpracy z tymi agentami kredytowymi, których rzetelność nie spełniałaby wysokich wymagań banków, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń czy firm pośrednictwa finansowego. System Oceny Agenta, zainicjowany i realizowany przez KPF i CRIF, jest nastawiony na realizację tak określonych, niezwykle istotnych celów, możliwych do osiągnięcia dzięki zintegrowaniu wszystkich branż sektora usług kredytowych, czy szerzej finansowych – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz