Podmioty rynku ubezpieczeniowego: PARTNER

Dodano: 23-08-2016
Kategorie :

W dniu 26 kwietnia 1996 r. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, w grupach 1-3, 7-10, 13, 15 i 16.

Prezesem spółki jest Piotr Zadrożny. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Andrzej Liminowicz. W zarządzie, jako jego członek zasiada również Elżbieta Chojnowska.

TUiR PARTNER S.A. oferuje ubezpieczenia w razie wypadku, choroby, ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia przedmiotów w transporcie. Ponadto, w ofercie ubezpieczyciela znajdują się produkty ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami, ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych, czy ubezpieczenia kredytu lub ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym utraty zysku. Podmiot również udostępnia szereg ubezpieczeń OC m. in. komunikacyjnego i ogólnego.

wstecz