Podatek bankowy – banki zapłaciły ponad 1 mld zł

Dodano: 13-07-2016

Banki komercyjne w czasie pierwszych czterech miesięcy obowiązywania podatku bankowego zapłaciły 1,173 mld zł podatku z tego tytułu - poinformowała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do banków pytania dotyczące skutków obowiązywania ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych z dnia 15 stycznia 2016 r. Z ankiet wynika, że banki z tytułu podatku bankowego zapłaciły 1 173,1 mln zł. KNF informuje, że udział aktywów banków płacących podatek w aktywach sektora wynosi 75 proc.

KNF zwraca również uwagę, że miesięczne zmiany w wielkości tego podatku są nieznaczne. Ponadto, od stycznia 2016 r. można zauważyć większe zainteresowanie banków obligacjami Skarbu Państwa.

"Zmiana wysokości zapłaconego podatku od kwietnia 2016 r. wynika z faktu wejścia jednego z banków w proces postępowania naprawczego, co stanowi element zwalniający z tego podatku" - podaje Komisja.

"Wartość obligacji w posiadaniu banków, które zobowiązane były do zapłacenia podatku, wzrosła z 163,4 mld zł na koniec grudnia 2015 r. do 217,5 mld zł na koniec maja 2016 r. (a więc o 54,0 mld zł, tj. 33,07 proc.)" – informuje KNF.

Jak podaje PAP, wśród analizowanych banków, które przynajmniej raz zapłaciły podatek w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. wzrost podstawy opodatkowania nastąpił w 4 instytucjach.

Podatek obejmuje nie więcej niż 19 podmiotów. Jego stawka wynosi 0,0366 proc. miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł kwoty wolnej od opodatkowania, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banku, środki banków spółdzielczych na kontach w bankach zrzeszających, papiery nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego NBP – podaje PAP.

"Dlatego też, przy aktywach banków komercyjnych w wysokości ok 1 499,5 mld zł, podstawa opodatkowania oscylowała w granicach 920 – 960 mld zł" – wyjaśnia KNF.

wstecz