PE za zwiększeniem zaangażowania akcjonariuszy w zarządzanie spółkami

Dodano: 16-03-2017

Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r. opowiedział się za rozszerzeniem uprawnień akcjonariuszy spółek. Celem zmian jest zapewnienie długotrwałego wzrostu i stałego rozwoju europejskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie zaangażowania akcjonariuszy spółek w ich zarządzanie. Do kompetencji właścicieli akcji będzie należeć m.in. wpływanie na ustalanie wysokości wynagrodzenia prezesów.

- To porozumienie jest bardzo korzystne. Przyjęte rozwiązania pomogą ukierunkować unijne spółki w stronę realizacji długoterminowych celów oraz zapewnią większą przejrzystość spółek giełdowych i inwestorów – ocenił włoski europoseł Sergio Gaetano Cofferati z grupy socjaldemokratów, sprawozdawca projektu.

Nowe uprawnienia mają wzmocnić pozycję akcjonariuszy podczas głosowań nad polityką wynagradzania dyrektorów spółek. Zdaniem twórców dyrektywy, ma to zapewnić mocniejsze związanie akcjonariuszy z firmą oraz skupienie się na jej długoterminowych celach i zyskach.

Ponadto, nowe regulacje zachęcają spółki do identyfikacji swoich akcjonariuszy. Ma być to realizowane poprzez ułatwienie i usprawnienie przez firmy dialogu z akcjonariuszami, jak też wykonywanie ich praw, w tym prawa do uczestnictwa i głosowania w trakcie rocznych spotkań.

Zmiany obejmują też nowe wymagania dot. przejrzystości podmiotów działających w sektorze inwestycyjnym. Będzie to dotyczyć przede wszystkim życiowych towarzystw ubezpieczeń, towarzystw funduszy emerytalnych oraz menadżerów zarządzających aktywami, którzy często są znaczącymi akcjonariuszami europejskich spółek giełdowych. Podmioty te będą zobowiązane do upubliczniania swoich działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania akcjonariuszy w swoich strategiach inwestycyjnych lub wyjaśnienia, dlaczego zaniechali wypełnienia tego obowiązku.

Projekt dyrektywy został skierowany pod głosowanie Rady UE. Państwa członkowskie Unii będą mieć 24 miesiące po wejściu w życie aktu prawnego na dostosowanie swoich przepisów do nowych unijnych regulacji. 

wstecz