Ogromne możliwości zastosowania technologii wirtualnej waluty

Dodano: 27-05-2016

W ostatnich latach wirtualne waluty stały się atrakcyjnym środkiem płatniczym, stanowiącym alternatywę dla tradycyjnych sposobów dokonywania płatności. W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata plenarna, a w czwartek głosowanie dotyczące raportu w sprawie wirtualnych walut.

Poseł sprawozdawca Jakob von Weizsäcker (S&D, Niemcy) w swoim sprawozdaniu stwierdził, że rozwój walut wirtualnych jest szybkim, zdecentralizowanym i tanim sposobem dokonywania płatności.

„To ekscytująca technologia, bo pozwala budować zaufanie w systemie bez udziału centralnej władzy. Możliwe, że w przyszłości pieniądze będą transferowane w zdecentralizowany sposób i potencjalnie taniej niż teraz. Możliwe także, że obecni gracze tacy jak SWIFT będą stosować tę technologię, by podnieść swoją skuteczność.

Jednak potencjalne zastosowanie technologii wykracza daleko poza wirtualne waluty. Ta technologia może być zastosowana w innych dziedzinach - od transakcji finansowych, przez zarządzanie prawami cyfrowymi, po walkę z oszustwami związanymi z podatkiem VAT.

Pytanie, jak będzie ewoluowała technologia i jak zostanie zastosowana, pozostaje otwarte. Niektóre z tych zmian mogą nastąpić gwałtownie i będą potrzebowały regulacji.” – powiedział poseł.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz