Odsetki za zwłokę wypłaty odszkodowania są opodatkowane

Dodano: 06-08-2018
Publikator: Krajowa Informacja Skarbowa

W dniu 3 lipca br. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której odpowiedział na pytanie: czy od wypłaty nieterminowych odsetek od towarzystwa ubezpieczeń ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na wnioskodawcę obowiązek zapłaty podatku?

Przeczytaj cały artykuł
wstecz