Od teraz to Prokuratoria Generalna sprawdzi umowy w sprawie zamówień publicznych

Autor: Matylda Kraszewska

Dodano: 03-07-2017

Od początku roku obowiązuje nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej (ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2016 r. poz. 2261). Jednak część przepisów, w tym regulacje dotyczące zamówień publicznych, zaczęły obowiązywać dopiero od 1 lipca.

Najbardziej odczuwalną nowością jest udział Prokuratorii Generalnej w procesie przygotowania dokumentacji postępowania. Zamawiający (podmioty reprezentujące Skarb Państwa), są obowiązani uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekroczy 100.000.000 zł.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz