Od lipca zmiany w pełnomocnictwach ogólnych

Dodano: 20-04-2016
Publikator: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zawierającego formularz PPO-1, który należy złożyć przy zgłaszeniu pełnomocnictwa ogólnego. Rozporządzenie wejdzie w życie w lipcu 2016 r. wraz z dniem obowiązywania nowej Ordynacji podatkowej. Formularz służy do zgłaszania pełnomocników ogólnych, którzy będą zajmować się wszelkimi sprawami podatnika. Proces zgłaszania pełnomocników będzie odbywał się elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego w tym celu Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych w Sprawach.

Pełnomocnictwo ogólne będzie mogło zostać przyznane każdemu – specjaliście prawa podatkowego, doradcy podatkowemu, księgowemu/księgowej lub członkowi rodziny. Na formularzu będzie widniała rubryka pozwalająca na dalsze udzielanie pełnomocnictwa substytucyjnego lub wyłączenie takiej możliwości.

Formularz będzie wymuszał złożenie podpisów w formie elektronicznej lub poprzez profil zaufany ePUAP. Podobne procedury będą dotyczyć formularza (OPO-1), poprzez który zgłasza się zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego.  

Formularze do zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać w lipcu 2016 r. Obecnie w takiej formie jest udzielane pełnomocnictwo szczegółowe.

wstecz