Nowelizacja Ordynacji podatkowej podpisana przez Prezydenta

Dodano: 09-06-2016

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadziła m. in. klauzulę obejścia prawa podatkowego mającą na celu przeciwdziałanie niepłaceniu podatków przez przedsiębiorców – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Klauzula ma na celu eliminację sztucznych czynności, niemających uzasadnienia gospodarczego, a powstałych w wyniku chęci ominięcia przepisów podatkowych przez przedsiębiorców i osiągnięcia z tego tytułu korzyści. Klauzula stanowi element tzw. walki z „agresywną optymalizacją podatkową”.

Nowy zapis Ordynacji podatkowej umożliwia fiskusowi uznanie, że dana czynność przedsiębiorcy została podjęta w celu uniknięcia obowiązku podatkowego lub jego zmniejszenia. Urząd Skarbowy będzie miał prawo do nałożenia na spółkę podatku we właściwej wysokości. Klauzula będzie obowiązywać w przypadku, gdy łączna korzyść uzyskana przez podatnika z tytułu sztucznej transakcji będzie wynosiła min. 100 tys. zł dla okresu 1 roku.

Do wydawania opinii w spornych sprawach dotyczących unikania opodatkowania zostanie utworzona Rada ds. Unikania Opodatkowania. Członkowie Rady zostaną wybrani przez Ministra Finansów. Ponadto, Minister Finansów uzyska prawo do wydawania tzw. opinii zabezpieczających – chroniących podatników przed uznaniem ich czynności za mających na celu uniknięcie opodatkowania.

Ustawa, z wyjątkami, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Tagi: klauzula, podatek
wstecz