Nowe zasady dotyczące identyfikacji elektronicznej

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 30-09-2016

W dniu 29 września 2016 r. opublikowana została Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do nowych regulacji w obszarze usług zaufania, wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

Ustawa to pierwszy krok celu wdrożenia do polskiego prawa przepisów umożliwiających realizację Rozporządzenia, którego celem jest wypracowanie jednolitych standardów w zakresie uznawania identyfikacji elektronicznej i usług zaufania we wszystkich państwach członkowskich UE.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz