Nowe podstawy zapytania do KRK

Autor: Piotr Trębicki

Dodano: 22-08-2016

Wraz z nowelizacją ustawy PZP, weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów zmieniła się podstawa, którą trzeba wpisać w pkt 11 formularza z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz