Nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców i banków w ramach JPK

Autor: Arkadiusz Duda

Dodano: 25-05-2017

Minęło kilka miesięcy od wprowadzenia obowiązku przesyłania plików JPK VAT przez małych i średnich przedsiębiorców, a ustawodawca wprowadza już nowy, obligatoryjny obowiązek, tym razem dotyczący przesyłania wyciągów z rachunków bankowych prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 19 maja 2017 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, taki obowiązek spoczywał będzie od dnia 1 września 2017 roku na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych, będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tym razem wyłączono z nowego obowiązku mikro przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych. Informacje o rachunkach bankowych przedsiębiorców będą przesyłane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek
wstecz