Nowe obowiązki pracodawców w zakresie zawierania umów o pracę

Autor: Magdalena Sudoł

Dodano: 01-06-2016
Kategorie :

W dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Zmiany wprowadzone nowelizacją wejdą w życie w dniu 1 września 2016 r. Warto jednak już teraz zapoznać się z nadchodzącymi zmianami.

Zgodnie z obowiązującym art. 29 §2 Kodeksu pracy, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. W praktyce oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy.

W ocenie ustawodawcy posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz