Nowa wersja standardu Polish API 2.0

Dodano: 11-07-2018

W dniu 9 lipca 2018 r. opublikowana została wersja 2.0 standardu Polish API. Dokument zawiera szczegółowy opis metody uwierzytelniania w zewnętrznym narzędziu autoryzacyjnym (tzw. decoupled) oraz szereg poprawek i uzupełnień w stosunku do poprzedniej wersji.

Utworzenie otwartego API dla banków stanowi jeden z wymogów realizacji przepisów dyrektywy PSD II. Zgodnie z jej założeniami, podmioty trzecie, takie jak fintechy czy zakłady ubezpieczeń, uzyskają dostęp do rachunków bankowych klientów, którzy wyrażą na to zgodę. W tym celu konieczne było m.in. opracowanie standardów metod uwierzytelniania tych podmiotów.

Specyfikacja Polish API 2.0 zawiera opis usługi inicjacji płatności, dostępu do informacji o rachunku oraz potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczych.

Z dokumentacją powinny zapoznać się zakłady ubezpieczeń zainteresowane skorzystaniem z możliwości, jakie daje dyrektywa PSD II. Z punktu widzenia towarzystw ubezpieczeń dostęp do rachunku płatniczego klienta umożliwi zindywidualizowanie oferty i dopasowanie jej do bieżących wydatków klientów. Z informacji zawartych na rachunku płatniczym ubezpieczonego będzie można dokonać przeglądu produktów ubezpieczeniowych zakupionych u konkurencji. Ponadto wśród udogodnień znajdzie się też automatyczne pobieranie składek ubezpieczeniowe czy uproszczenie płatności przy zakupie polisy online.

wstecz