Niekorzystna interpretacja podatkowa dla inwestorów giełdowych

Autor: Arkadiusz Duda

Dodano: 02-03-2017
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Sygnatura: 2461-IBPB-2-2.4511.979.2016.2.HS
Kategorie :

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają m.in. przychody z dywidendy, odsetek oraz odpłatnego zbycia akcji a także papierów wartościowych. Zasadą jest, iż przychód można pomniejszyć o koszty jego uzyskania, którymi co do zasady są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Okazuje się jednak, iż zdaniem organów podatkowych nie zawsze to będzie możliwe, nawet jeżeli koszt został poniesiony w związku z działalnością inwestycyjną inwestora giełdowego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7.02.2017 r. (sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.979.2016.2.HS).

W tej konkretnej sprawie chodziło o koszy uzyskania przychodu związane ze sprzedażą papierów wartościowych. Podatnik, uzyskujący przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych notowanych na giełdzie, zapytał czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące zakupu usługi dostępu do internetu w tej części, w której służył on dokonywaniu operacji na giełdzie, koszty postępowań prawnych zmierzających do uchylenia uchwał walnego zgromadzenia, składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, a także opłaty związane z czynnościami domu maklerskiego oraz opłaty związane z doradztwem podatkowym w zakresie inwestycji kapitałowych.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek
wstecz