Ministerstwo Finansów chce rozszerzenia nadzoru KNF nad rynkiem FOREX. Jest gotowy projekt nowelizacji ustawy

Dodano: 14-07-2017

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument zakłada podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego, korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy internetowe.

Jak wskazał resort w uzasadnieniu projektu, zaproponowane w nim rozwiązania mają na celu zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym dokonywanym przy wykorzystaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych. Dotyczy to przede wszystkim nieprawidłowości dokonywanych na rynku FOREX.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz