Menedżerowie nie muszą płacić 70 proc. podatku od odprawy, jeśli nie wynika ona z zapisów w umowie o pracę

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 02-05-2016
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Sygnatura: IPPB4/4511-103/16-2/JK2
Kategorie :

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2016 r., nr IPPB4/4511-103/16-2/JK2 stwierdził, że członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70 proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła spółki należącej do Skarbu Państwa, która rozwiązała umowy z dyrektorami jednostek i ich zastępcami w trybie porozumienia stron. Pracownicy otrzymali rekompensatę za skrócenie okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem terminu. Świadczenie w niektórych przypadkach przekroczyło trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. Spółka miała wątpliwości co do zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 16 Ustawy o PIT, zgodnie z którym z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania, oraz objęcia spółki obowiązkiem poboru zryczałtowanego 70 proc. podatku z tego tytułu.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: podatek
wstecz