Krótszy termin przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Autor: Magdalena Sudoł

Dodano: 07-10-2016
Kategorie :

W dniu 6 października 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ograniczając termin przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie będzie mogła być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano.

W dotychczasowym stanie prawnym przepisy ustanawiały jedynie okres, za który organ rentowy mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od osoby, która to świadczenie pobrała, tj. 3 lata wstecz od ostatniej wypłaty (pobrania) świadczenia. Przepisy nie przewidywały jednak okresu, po upływie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma możliwości żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz